ABC miejscowości za Nysą

Przegląd miejscowości >>>

Co to?

Charakterystyka ogólna

Od wczesnego średniowiecza ziemia ta należała do księstwa opolskiego, później powiatu opolskiego bądź niemodlińskiego. W 1973 r. tworzyła gminę Skorogoszcz. Dopiero reformy administracyjne w 1975 i 1976 r., które miały m.in. zadanie zatarcia historycznych granic powiatów, zlikwidowały gminę Skorogoscz i włączyły jej tereny w skład gminy Lewin Brzeski.

Cały niemal teren leży w widłach Nysy i Odry, w znacznej części w dolinach tych rzek oraz małej rzeki Ścinawy Niemodlińskiej. We wczesnym średniowieczu, był to teren Przesieki Śląskiej, zarośnięta lasem pograniczna rubież Górnego Śląska. Jedynym miejscem, gdzie życie toczyło się żwawiej był most w Skorogoszczy, który był jednocześnie komorą celną.

PPołudniowa część terenu graniczy z Borami Niemodlińskimi, i nawet obejmuje ich skrawek z kompleksem stawów. Cztery z nich leżą w granicach powiatu. Natomiast tereny nadodrzańskie i przy ujściu Nysy objął park krajobrazowy.
Obszar ten to prawie płaska Równina Niemodlińska, jedyne nierówności znajdują się koło Borkowic. Różnice wysokości można spotkać także na krawędzi dolin rzek: Nysy i Odry.

Charekterystyczną cechą tego fragmentu powiatu jest duża liczba dawnych folwarków, część położona z dala od wsi, w szczerym polu. Wzdłuż Ścinawy natomiast zachowało się kilka samotnych domów i osad.

Mimo dawnej przynależności tego obszaru do rejencji opolskiej, trudno tu spotkać autochtonów. Prawie wszyscy mieszkańcy to ludnośc napływowa.

Wyjaśnienie skrótów w tym rozdziale Wyjaśnienie piktogramów w tym rozdziale
Rozpocznij wędrówkę Przegląd miejscowości