ABC miejscowości cz. prawobrzeżna

Przegląd miejscowości >>>

Co to?

Charakterystyka ogólna

Na prawobrzeżnej części Ziemi Brzeskiej leżą 26 wsie, 4 dawne folwarki, około 11 przysiółków noszących nazwy własne, 2 przysiółki opuszczone.

Układ osadniczy prawobrzeżnej części Ziemi Brzeskiej jest odmienny od strony lewobrzeżnej. O położeniu osad decydowały tu częściej warunki naturalne. Cykl osadniczy w średniowieczu trwał dłużej, do XV w. powstawały wsie na wyrąbanych w lesie polanach. Druga faza osadnictwa nastąpiła pod koniec XVIII i w XIX, kiedy powstało kilkanaście nowych wsi i przysiółków związanych z nową gospodarką leśną, głównie na miejscu wytrzebionego lasu. Część z tych przysiółków powstałą w wyniku akcji kolonizacyjnej (1740-1806) prowadzonej przez króla Prus Fryderyka II. Oprócz zwartych wsi typu ulicówka i owalnica istnieją tu wsie wielodrożnice oraz wiele przysiółków i pojedynczych zabudowań.

Sieć miejscowości jest gęsta na obszarach bezleśnych, głównie wzdłuż Odry oraz na wielkiej polanie ciągnącej się od Rogalic do Karłowic. Natomiast znaczną część tego obszaru pokrywają kompleksy leśne poprzecinane jedynie drogami. Do wszystkich wsi prowadzą drogi asfaltowe, choć ich sieć jest rzadsza. Do wielu przysiółków można dojechać jedynie drogami polnymi. Drogi asfaltowe są uzupełnione dobrej jakości drogami szutrowymi i leśnymi, z których warto korzystać. Gęstość zaludnienia: około 43 osób/km2.

Do największych miejscowości należą Lubsza, Karłowice, Kościerzyce.
Wyjaśnienie skrótów w tym rozdziale Wyjaśnienie piktogramów w tym rozdziale
Przegląd miejscowości >>>

A tędy – mostem na Odrze – możesz przejść na lewobrzeżną część Ziemi Brzeskiej