Bąków

Wieś położona w gminie Grodków, 3 km na zachód od Młodoszowic. Pierwotnie należała do okręgu oławskiego, a od XIV wieku do powiatu brzeskiego. W roku 1954 przyłączono ją do powiatu grodkowskiego.
Bąków, jak głosi tradycja, zastał założony z inicjatywy zakonu templariuszy z Oleśnicy Małej, którzy przybyli na te ziemie w 1226 r. i sprowadzali osadników by zagospodarować puste tereny. Zasadźcą wsi była wrocławska rodzina Bank, od której wieś przyjęła nazwę Bankowo, potem Banckau.
*** Gotycki kościół św. Katarzyny
Plan kościoła zupełnie nietypowy, krótka nawa (szersza niż dłuższa) i „dwunawowe” trójprzęsłowe nieregularne prezbiterium wzniesione w połowie XIV w. wskazują, że – najprawdpodobniej – nie zostało zrealizowane jakieś wieksze przedsięwzięcie.
Korpus z kamienia, w oknie prezbiterium gotyckie maswerki. W prezbiterium sklepeinia krzyżowo-żebrowe z rzeźbionymi wspornikami i zwornikami.
Prosta, kwadratowa wieża, ceglana, z tzw. piastowkim zwieńczeniem dobudowano ok. 1500 r.

Z kościoła tego pochodzi piękny tryptyk z 1500 r., umieszczony dziś w ołtarzu kościoła św. Mikołaja w Brzegu.

Od strony ulicy dobrze zachowany masywny, średniowieczny mur cmentarny wzmocniony przyporami oraz bramka zwieńczona renesansową attyką. ***W sąsiedztwie kościoła, pod numerem 13, znajduje się dawna plebania, po wojnie szkoła a później dom nauczyciela. W sadzie tej posesji stoi zabytek średniowiecznego prawa – kamienny stół sądowy oraz dwa kamienne taborety (z powodu ich formy przypuszcza się, że mogły to być kamienie pręgierzowe). Na zdjęciach: członkowie Bractwa Krzyżowców ustawiają przewrócony blat podczas Biesiady Pokutnej w 1997 r. Na placu, opodal kościoła, stoi typowy obelisk pamiątkowy. O tyle ciekawy, że w jaskrawy sposób odkrywa karty historii połowy XX wieku. Od strony ulicy: polski biały orzeł i wykuty niewprawną ręka napis: „Na pamiątkę wręczenia aktów własności 1. V. 1948.”. Z tyłu pomnika również były napisy, ale zostały skute. Można bez trudu domyślić się ich treści – to niemieckie nazwiska mieszkańców Bąkowa poległych w I wojnie światowej. I tak jeden pomnik daje świadectwo dwóch odległych wydarzeń. Szkoda tylko, że nie uszanowano pamięci poległych.

Ponadto:
  • O zabytkach z Bąkowa traktuje także artykuł „Stół sędziowski” w dziale Historia.