Bogdanów

Wieś położona przy szosie do Otmuchowa „Przez Powiat” w malowniczym otoczeniu wzgórz.
* Kościółek filialny św. Stanisława położony na skarpie przy szosie. Prosty, bezstylowy, murowany z drewnianą wieżą. Pochodzi z początku XIX w. ** Na południowy-zachód od wsi, w pobliżu dzisiejszej granicy województwa znajduje się niespotykany zabytek – kamień graniczny księstwa biskupiego. Wystawiony został w czasach, gdy okolice Grodkowa należały do Piastów, a więc przed 1344 rokiem, natomiast tereny na południe od słupa, w tym wieś Jaszów, należały do księstwa biskupiego. Na przedniej ścianie wyraźne, duże litery: TMI / SCI / IOHIS co po rozwinięciu oznacza: TerMinI SanCtI IOHannIS (granice św.Jana). Na bocznej ściance wyryty pastorał.
Więcej w dziale historia pod hasłami "Słupy graniczne księstwa biskupiego" oraz "Słupy na granicy powiatu". Podobny słup stoi w okolicy Chróściny. Wjeżdżając do Bogdanowa z każdej strony widać niewielkie wzgórza. Najwyższe i wyraźne pasemko ciągnie się wzdłuż granicy województwa, na zachód od wsi. Jest ono zaliczane do Przedgórza Sudeckiego i nazywane w specjalistycznych publikacjach Wzgórzami Wawrzyszowskimi albo Wawrzyszowsko-Szklarskimi. Na terenie powiatu Wzgórza te ciągną się od Jaszowa po Gnojną, ale w okolicach Bogdanowa znjaduje się kulminacja dochodząca do 270 m n.p.m. Jest to najwyższy punkt gminy Grodków i całego powiatu brzeskiego.
Ponadto:
  • W rejestrze zabytków dwór z I połowy XIX wieku.
  • O słupie biskupim traktuje także artykuł a cyklu „Kamienie skrywające przeszłość” w dziale Historia.