Chróścina

W przeszłości wieś leżała w granicach powiatu grodkowskiego, obecnie w gminie Skoroszyce.
**Kościół parafialny Św. Michała Archanioła. Wzmiankowany w 1370 r. Obecny zbud. w XV lub pocz. XVI w. Wieża z 1820 r, ze zwieńczeniem z 1946. Po przebudowach zatracił styl. ** Obok plebani stoi wysoki krzyż pokutny, jedyny z 3 trzech, które kiedyś stały w Chróścinie. *** Przy starej polnej drodze z Chróściny do Czarnolasu, stoi wysoki słup - kamień graniczny księstwa biskupiego. Wystawiony został w czasach, gdy okolice Grodkowa należały do Piastów, a więc przed 1344 rokiem. Wówczas Chróścina należała do ks. wrocławskiego, ew. później brzeskiego a Czarnolas i Skoroszyce do ks. biskupiego. Na słupie wyraźne ryty z literami. Trudno rozszyfrować wszystkie litery. W pierwszym wierszu GO?? Wyraźniejszy jest środkowy wiersz SCI potem IO... więc skrótowo: ... SanCtI IOhanes (... świętego Jana). Więcej na temat słupów w dziale historia.. Czasem w nocy w okolicach słupa palą się ognie, opowiada o tym legenda. Na północ od wsi, przy szosie Nysa-Grodków, znajdowała się wielka składnica złomu. Przez lata było to cmentarzysko zabytkowych lokomotyw. Obecnie skład został zlikwidowany, teren jest przeznaczony na inwestycje.

Na przeciwko składu złomu istnieją budynki PGR Stary Grodków. Folwark ten znany był już w XVIII wieku, z tego okresu znane są położone w pobliżu na Starej Strudze stawy, młyny i kuźnica.
Ponadto:
  • W rejestrze zabytków plebania z I poł. XIX w. oraz dawny zespół dworski (park i spichlerz) z ok. poł. XIX w.
  • Stacja kolejowa Chróścina Nyska na linii Grodków - Nysa.
  • Chróścina znana jest z wielohektarowego gospodarstwa szklarniowego.
  • Przy drodze do Strzegowa za Starą Strugą leży przysiółek Kroszyn, obecnie część Chróściny.
  • Na terenie gruntów sołectwa znajduje się stare lotnisko, patrz: Stary Grodków.