Dębina

Leśna osada, obecnie tylko leśniczówka położona z dala od cywilizacji. Dojazd możliwy od drogi polnej łączącej Kopice z Żelazną.
Dębina leży na skraju uroczego kompleksu leśnego nad Nysą Kłodzką. Opodal przepływa Stara Struga, w części północnej lasu wytyczony jest także rezerwat przyrody Dębina. Za leśniczówką okazały dąb szypułkowy – ponad 450-letni pomnik przyrody, w pierśnicy 539 cm.