Droitzdorf

Stara wieś znana od połowy XIII wieku. Była własnością rodziny Pogorzelów. Położona przy szosie, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Grodkowa. Dokładnie nie wiadomo kiedy została formalnie połączona ze Starym Grodkowem. Podział nieformalny był doskonale znany miejszkańcom aż do 1945 roku.
Granica między Starym Grodkowem a Droitzdorfem przebiegała gdzieś w okolicach skrzyżowania głównej szosy z drogą do Żarowa.
Patrz także: Stary Grodków

Ponadto z ciekawostek można wymienić, że nazwa ta była użyta w angielskim przewodniku drogowym, przy opisie tras z Wrocławia do Wiednia przez Ołomuniec (wyd. London 1837).