Gałązczyce (Gałążczyce)

Długa łańcuchówka rozciągnięta wzdłuż drogi z Wierzbna do Gnojnej. Niegdyś duża wieś, składająca się z dwóch części: Dolnych i Górnych, w każdej był majątek z pałacem. W ostatnich latach znacznie zdegradowana i wyludniona.
**W centralnej, najwyższej położonej części wsi, na kościół pw. św. Michała. Wzniesiony w 1606 r. z zachowaniem murów starszego prezbiterium. Przebudowany 1688 i w XX w. kiedy przedłużono nawę i dobudowano wieżę. Mimo przekształceń ma masywne, gotyckie proporcje. Na ścianach zewnętrznych liczne płyty epitafijne. Dwie z XX w. upamiętniają proboszczów zmarłych w 1924 i 1995 r. Siedem bardzo ciekawych płyt renesansowych przedstawiających Barbarę von Seydlitz z domu Pogarell i mężczyznę z rodziny von Dresk, klęczącego rycerza oraz troje dzieci i dwójkę niemowląt.

Zachowany fragment XVII-wiecznego muru na stoku; w narożnikach wieloboczne załamania przypominają małe bastiony chroniące kościół od wsi. Na górce, (obok kościoła) ładny budynek szkoły podstawowej, rozbudowany w l. 90. XX w. i zamknięty z powodu braku dzieci. Przy drodze prowadzącej do kościoła granitowy, niski krzyż pokutny w formie krzyża św. Antoniego. Legenda głosi, że w tym miejscu narzeczony zamordował swą ukochaną. W Gałążczycach do II wojny istniały dwa majątki z dworami. Jeden znajdował się w dolnej części wsi (na południe od torów, przy skrzyżowaniu), tam po II wojnie był PGR. Drugi pałac stał nieco wyżej, na północ od torów, na terenie obecnego parku. I dlatego w przeszłości istniał podział na Gałążczyce Dolne i Górne.

Majątek górny w XIX wieku był własnością rodziny Sierstorpff z Jędrzejowa, później krótko Schaffgotschów z Kopic, ale otrzymała go w wianie córka Schaffgotschów Eleonora, która wyszła za mąż za Kaspara Sierstorpffa.

Ponadto:
  • 200-letnia lipa drobnolistna (pomnik przyrody).
  • Opodal szosy do Wierzbna stara stacja kolejowa (zachowany jedynie peron) na linii kolejowej Grodków-Strzelin
  • W rejestrze zabytków plebania z I połowy XIX wieku.
  • Powstanie współczesnej nazwy i ich oboczności opisuje artykuł o nazwach.