Gola Grodkowska

Zespół folwarczny. Zabudowania z połowy XIX wieku zgrupowane wokół obszernego dziedzińca: budynek mieszkalny, spichlerz, stajnie i wozownie.
Ponadto:
  • W skład sołectwa wchodzi także dawny PGR Gola położony przy polnej drodze do Golki oraz przysiółek Golka.