Kolnica

***Kościół pw. św. Wawrzyńca.

Zbudowany w początkach XIV w. choć wzmiankowany już w 1242. Pod tynkiem kryje gotycki mur z kamienia, rudy darniowej i cegły. Prezbiterium ze sklepieniami krzyżowo-żebrowymi.
Do kruchty prowadzi kamienny portal z gotyckimi drzwiami. Po lewej strony od zachodniej bramki, pod murem kościelnym, metrowej wysokości krzyż pokutny.

Ponadto:
  • Na zachód od wsi, u styku pól Bąkowa, Kolnicy i Jutrzyny w średniowieczu istniała wieś Wischau.