Kroszyn

Niewielka wioska połączona obecnie z Chróściną, rozłożona na lewym brzegu Starej Strugi.

W przeszłości wieś leżała w granicach powiatu grodkowskiego, obecnie w gminie Skoroszyce.