Las Kokorycz

Umowna nazwa lasu łęgowego rozciągającego się na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej, między Głębockiem a Michałowem. Nazwa wywodzi się od pięknie kwitnącej kokoryczy.
Przez las prowadzi piękna asfaltowa alejka, zamknięta dla samochodów, a wprost wymarzona na przejażdżki rowerem. Prowadzi 5 km lasem, bez żadnych skrzyżowań. Znienacka wznosi się na wały przeciwpowodziowe, poczym opada i nagle zakręca, by biec wzdłuż niewidocznych w bujnej zieleni starorzeczy Nysy.

Z alejki łatwy do zauważenia nasyp starej lini kolejowej prowadzącej z Lipowej Śląskiej przez Osiek, Gracze, Niemodlin do Szydłowa. (Wskutek zniszczonego mostu na Nysie, linia ta między Osiekiem a Graczami po II wojnie nie została uruchomiona.) W południowej części lasu przylegającej do Nysy utworzono w 2000 r. rezerwat przyrody pn. Kokorycz. Jednak pod względem krajobrazowym cały las jest jednakowo ciekawy, a takie uroczyska jak na zdjęciu, można ogladać nie schodząc z drogi. Między korytem Nysy a asfaltową alejką, około 500 metrów na północ od starego nasypu kolejowego znajdują się wały po dawnym zamczysku. Zamek ten bardzo często jest wspominany w polskiej literaturze, nawet w legendach, lecz nikt nie określił dokładnie jego położenia. Raz występował pod hasłem Osiek, innym razem przypisywano go do Głębocka, a nawet do Żelaznej.

Ponadto:
  • Na północ od lasu, za wiaduktem autostrady, jaz na Nysie – patrz: Domanowice.
  • Na północno-zachodnim krańcu lasu znajduje się użytek ekologiczny „Kanał Młyński”, miejsce żerowania ptactwa wodnego.
  • O Starym Zamku traktuje także artykuł pt. „Tajemniczy zamek” w dziale Historia.