Lubcz

Kościół filialny pw. św. Marcina.
Ponadto:
  • W pobliżu Lubczy stały niegdyś dwa krzyże pokute, jeden na południe od wioski, od strony cegielni, drugi przy szosie do Grodkowa. Oba zaginęły.