Mikołajowa (Mikołajów)

Miejscowość znana mieszkańcom okolicznych wsi tylko pod nazwą Mikołajów (w rodz. męskim), tak też opisywana na mapach. W ostatnich latach pojawiła się forma Mikołajowa (w rodz. żeńskim), która widnieje w spisach oficjalnych. Wieś tworzy jedno sołectwo wraz z sąsiednim Wierzbnem, które spotkał identyczny los zmiany płci i można się domyślać, że jedna z form to poprostu urzędnicza pomyłka (ale która?).
Krzyż pokutny, granitowy, wys. 107 cm.
Stoi w kępie krzewów, 250 metórw na północ od domu nr 23, po prawej stronie starej drogi kościelnej do Gałążczyc. Z krzyżem związane są dwa podania. Jedno opowiada o ojcu, który wystawił krzyż w miejscu, gdzie zamordowano jego syna, a działo się to ponoć w XII wieku. Inne podanie mówi, iż tu zabito trzech grajków zdążających na wesele do Mikołajowa.