Polana

Dawny folwark i PGR położony przy szosie z Grodkowa do Wierzbnika. Na starych mapach (już pod koniec XIX wieku) na północ od folwarku, między szosą do Wierzbnika i drogą do Przylesia Dolnego zaznaczany był plac ćwiczeń (poligon). W latach 30. miejsce to jest opisywane jako Grosse Leide. Teraz znajdują się tam pojedyncze zabudowania. W 1936 roku na tych polach powstała szkółka lotnictwa sportowego, której bazą był zapewne folwark.

To nie jest jedyne dawne lotnisko w okolicy. Warto się zapoznać z ich genezą.
Po I wojnie światowej, w wyniku traktatu wersalskiego, Niemcy miały zakaz posiadania wojsk lotniczych i w ogóle zakaz rozwoju lotnictwa. Miało to uchronić Europę od zbrojeń.
By obejść postanowienia i nie wzbudzać podejrzeń w pierwszym okresie stawiano na wspieranie licznych cywilnych aeroklubów. W ten sposób kształciły się przyszłe kadry lotników. Latania na cięższych maszynach wojskowych mogli się uczyć już od 1925 roku w specjalnej szkole pod... Moskwą.
Po dojściu Hitlera do władzy i zerwaniu wszelkich pozorów, w 1935 powołano oficjalnie Luftwaffe i wtedy wszystkie lotniska cywilne zmilitaryzowano. Powstały więc szkoły latania w Polanie, i większe bazy lotnicze w Starym Grodkowie, pod Brzegiem, w Stanowicach, w Krasowicach i dalej w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem, w Kamieniu Śląskim itd.