Przylesie Dolne

Kościół pw. św. Piotra i Pawła. Wzmiankowany 1638 r., wzniesiony zapewnie w drugiej poł. XVI w. w stylu nie odbiegającym od innych gotyckich kościołów podbrzeskich.

Wokół kościoła murek kamienno-ceglany przy którym dobudowano kapliczki z niszami.
Ponadto:
  • W rejestrze zabytków zespół folwarczny z I połowy i poł. XIX wieku: dom mieszkalny, spichlerz, stodoły.