Stary Grodków

Stara wieś istniejąca znana od początku XIII wieku, a z pewnością starsza. W połowie XIII wieku (przed 1234 r. ?), 5 km na północ od wsi zostaje założone nowe miasto, które przejmuje nazwę Grodków. Od tego czasu wieś nazywana jest dla odróżnienia Starym Grodkowem.

W przeszłości w granicach powiatu grodkowskiego, obecnie w gminie Skoroszyce.

Pierwotna forma nazwy - Grodkovichi - jest interpretowana przez polskich etymologów jako nazwa patronimiczna, wywodząca się od imienia Grodzisław, Grodek.
**Kościół parafialny Św. Trójcy. Wzmiankowany w 1271 r. Obecny wczesnogotycki, zbudowany pod koniec XIII wieku, z tego czasu zachowana nawa. Stara jest również wieża, zapewne przynajmniej z XVI wieku. Prezbiterium i transept pochodzi z przebudowy w 1910 r. Zachowane dwa gotyckie portale oraz epitafia miejscowych rodzin.
Wokół kościoła średniowieczny mur kamienny. Na południowym krańcu Starego Grodkowa stał zamek. Dzieje budowli nie są dokładnie znane. W kształcie, którym znamy ją z fotografii, mogła pochodzić z XVI wieku. Była to masywna, trójskrzydłowa budowla. Po pierwszej wojnie stał opuszczony i nie nadawał się ro remontu i choć znajdował sie w rejestrze zabytków to został zrównaniu z ziemią w 1933 r. **Na południowy-wschód od wsi, na skraju lasu stoi leśniczówka. Obok niej stare lotnisko wojskowe. Zachowała się betonowa, krótka płyta startowa oraz drogi dojazdowe do budynków koszarowych, po których nie ma już śladów. Pozostały dwa bunkry i zdewastowany basen. Zaraz po wojnie lotnisko zostało przez wojsko polskie rozebrane, a sprzęt wywieziony na lotniska w Warszawie i Poznaniu.
Dogodny dojazd twardą drogą od głównej szosy, która początkowo prowadzi wzdłuż płotu składu złomu.

Z lotniskiem jest związana wstrząsająca historia PRL. W 1946 r. partyzanci Narodowych Sił Zbrojnych działający w Małopolsce zostali podstępnie areszowani przez UB a następnie wywiezieni na Zachód. Część z nich została zamordowana w miejscowoiości Barut (powiat Strzlece Opolskie), co wykazało śledztwo z lat 90. Druga grupa zaginęła bez wieści. Najnowsze poszlaki wskazują, że zaginiona grupa została zamordowana właśnie na tutejszym lotnisku.
Ponadto:
  • W rejestrze zabytków dawny zajazd z I poł. XIX w. Pod koniec XX wieku popadł w ruine i na przełomie wieku rozebrany. Pozostała jedynie obora.
  • Na skraju wsi dawna stacyjka, obecnie przystanek kolejowy na linii Grodków - Nysa.
  • Na południe od wsi skład złomu, patrz Chróścina.
  • Współczesny Stary Grodków obejmuje dwie historyczne miejscowości. Właściwy Stary Grodków znajdował sie od kościoła na południe (obejmował kościół, zamek, stację kolejową). Północna część, wzdłuż szosy od kościoła w stronę Nowej Wsi Małej nosiła nazwę Droitzdorf.