Sulisław

Malutka wieś malowniczo położona na uboczu, wśród Wzniesień Wawrzyszowskich.
Pałacyk w stylu historyzmu (neogotyk) otoczony parkiem. Wzniesiony prawdopodobnie jeszcze w końcu XIX wieku.

Jeszcze do niedawna historia pałacyku była tajemnicą, mimo, że należał do najwybitniejszych rodzin z okolicy. W 1814 roku majątek z rąk prywatnych wykupuje cesarz Wilhelm I, a następnie przekazuje go (razem z dominium w Oleśnicy Małej) na ręce feldmarszałka Hansa Yorck von Wartenburg za zasługi w wojnach napoleońskich. W 1888 roku majątek kupują Schaffgotschowie, dla syna Hansa Karla Schaffgotscha (syn Joanny z Kopic). Następnie od 1909 roku zamieszkują w nim członkowie rodziny von Franken-Sierstorpff (w 1919 r. pałac kupują) z bogatej rodziny z pobliskiego Jędrzejowa. Po 1979 roku przez lata mieścił się tu ośrodek sanatoryjno-rehabilitacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do lat 90. użytkowany przez Komendę Wojewódzką Milicji. Dzisiaj, nadal w dobrym stanie, w rękach prywatnych i nadal wystawiany do sprzedaży.