Tarnów Grodkowski (Tarnawa)

Wieś położona tuż za granicami Grodkowa. Przez miejscowych zwana potocznie Tarnawą. Średniowieczne dokumenty również podają formę Tarnawa. Stąd legendy i historycy wywodzą ród Tarnowskich, który później przeniósł się do Małopolski (potomkowie założyli takie miasta jak Tarnów i Tarnobrzeg).
**Kościół filialny pw. św. Anny. Wzm. 1335, obecny wzniesiony w XV w., wielokrotnie przebudowywany przez co zatracił pierwotny gotycki charakter, wieża z XVIII/XIX w.