Więcmierzyce

** Kościół filialny pw. św. Bartłomieja, obecny renesansowy co jest rzadkością na tym terenie, z 1621 r. W 1910 powiększony o prezbiterium i zakrystię. Ufundowany przez Wacława v Rothkirch o czym świadczy tablica. ** W pobliżu kościoła stoi figura św. Jana Nepomucena naturalnych rozmiarów z 1739 r. Na cokole herb fundatora Zygmunta Ferdynanda von Seydlitz. * W centrum wsi zachowany folwark z obszernym prostokątnym dziedzińcem. Na nim zabytkowy spichlerz dworski z ok. 1820 r.
Ponadto:
  • W pobliżu wsi, na Nysie Kłodzkiej jaz z nową elektrownią wodną o mocy 3x630 kW.
  • Na zachód od wsi dawny folwark Podlesie