Wierzbna (Wierzbno)

Miejscowość znana mieszkańcom okolicznych wsi tylko pod nazwą Wierzbno (w rodz. nijakim), tak też opisywana na mapach. W ostatnich latach pojawiła się forma Wierzbna (w rodz. żeńskim), która widnieje w spisach oficjalnych. Wieś tworzy jedno sołectwo wraz z sąsiednim Mikołajowem, którego spotkał identyczny los zmiany płci i można się domyślać, że jedna z form to poprostu urzędnicza pomyłka (ale która?).
Krzyż na skrzyżowaniu do Galążczyc.