Wischau

Wioska na zachód od Kolnicy, po której ostały się jedynie legendy. Obecnie jest to szczere pole, przez które płynie rzeczka Gnojna.

O osadzie wspomina Paul Fräger w „Legendach Brzegu i okolic”. Znajdujemy ją tam pod nazwą Wischau. W podaniach przytoczonych przez Wandę Cebulkę w „Dziejach Ziemi Grodkowskiej”, Wischau miała liczyć 300 mieszkańców, zajmujących się głównie ogrodnictwem i została zniszczona jednej nocy wskutek powodzi w 1440 roku.

Nie jest to jednak jedynie legenda, bowiem na mapie z 1736 zaznaczona jest osada pod nazwą Wütschehauser (hauser - czyli domy). Wtedy jeszcze pola te należały administracyjnie do Jutrzyny. Osada na mapie usytuowana jest między zakolem rzeki Gnojnej a stawem. Dzisiaj granice biegną inaczej i legendy wiążą właśnie podział pól po wymarłej wiosce między sąsiedni Bąków, Kolnicę, Jutrzynę i Gnojną. Nazwa „Das Wischau” funcjonuje jeszcze na mapie z 1932 r. jako nazwa łąki nad rzeką Gnojną.
Wydaje się, że jedynym śladem po dawnej wsi jest polna droga z mostkiem na rzece Gnojna. Rzeczka w tym miejscu jest całkiem malownicza a woda przejrzysta.
Patrz też:
  • Legendy o zatopionej wiosce