Wojsław

**Kościół pw. Wszystkich Świętych. Zbudowany w I połowie XVI wieku. W 1800 dobudowana wieża z przybudówkami. Gotycko-renesansowy z późnobarokową wieżą i elewacją.

Wokół kościoła kamienny mur zapewne z XVI w. **Przed murem kościelnym granitowy krzyż pokutny. Stoi obok południowej (obecnie zamkniętej) bramki. ***Kapliczka pokutna z 1650 r. Usytuowana jest na południe od wsi, przy dawnej drodze do Grodkowa, dziś w szczerym polu. Kapliczka ma formę wysokiej na ponad 2 metry kolumny, na której osadzono marmurową tablicę z płaskorzeźbą przedstawiającą scenę Ukrzyżowania. Po drugiej strony płyty inskrypcja łacińska:

„S.V.B.
VENERABILIS. PERPETVOR.
VICARIOR. COLLEGII CATHE-
DRALIS WRATISLAVIENSIS
VILLAE HAEREDITARIAE.
WOISSELSDORF.
PROCURATVRA.
V.P. MARTINI SCHVPII VICAR. SENIOR.
STAT STATERA AEQVITATIS
PRO MULCTA INIQVITATIS.”
Ostatnie zdanie: „Waga Sprawiedliwości pokutą za krzywdę bezprawia” przypomina historię powstania kapliczki. Wystawił ją prawdopodobnie zarządca miejscowego majątku jako pokutę za zbrodnię mieszkańców Wojsławia, którzy dopuścili się rękoczynów wobec kanonika wrocławskiego, który przybył tu w 1650 r. pobrać czynsz.

Niespotykana forma kapliczki, stan zachowania, czyni z niej jeden z najciekawszych, choć zapomnianych zabytków.

Ponadto:
  • O kapliczce pokutnej traktuje także artykuł „Kapliczka w szczerym polu” w dziale Historia.
  • W rejestrze zabytków także dawna plebania z pocz. XIX w.