Żarów

Malutka wioska, dawniej folwark, położona na Równinie Grodkowskiej w¶ród urodzajnych pól. I aż dziw, że dotrzeć tam dzi¶ można tylko jedn± szutrow± drog± przez Stary Grodków.
Na turystów, którym uda się dotrzeć do Żarowa od strony Starowic (np. latem po ¶ciernisku) robi± wrażenie potężne ruiny budynków dawnego dworu, folwarku. Wydaje się, że miejscowo¶ć została zapomniana przez cywilizację.