Żelazna

Kościół parafialny św. Jadwigi. Obecny z 1781 r. późnobarokowy.
Ponadto w rejestrze zabytków:
  • Spichlerz folwarczny z II poł. XVIII w.
  • Figura MB Niepokalanego Poczęcia z I poł. XIX w.