Pomoc – piktogramy i symbole

Zabytki architektury:
zabytkowy kościół- kościół.
polichromia - okazałe polichromie średniowieczne.
- zamek
- budowla obronna
- dwór lub pałac
- budynek mieszkalny
- budynek gospodarczy lub magazynowy
- zabytek techniki (np. młyn)
- krzyż pokutny
- inny zabytek architektury
Inne atrakcje kulturowe:
ciekawszy kościół współczesny - kościół współczesny.
- pomnik, figura
- kapliczka
- grodzisko
- głaz narzutowy, pamiątkowy kamień, itp.
- budowla obronna lub wojenna (XX w.)
- ruina
Atrakcje natury:
- rezerwat przyrody
- pomnik przyrody, okazałe drzewo
- zabytkowy park
- plaża lub inne miejsce wypoczynku nad wodą
- miejsce atrakcyjne widokowo
- malownicza droga
Ocena:
*
***
*****
Ilość gwiazdek oznacza atrakcyjność obiektu zgodnie z subiektywną oceną autora. Uwagi: Gwiazdkowanie uwzgędnia nie tylko atrakcyjność obiektu, ale także unikalność; tak więc gotycki kościół może otrzymać mniej gwiazdek, co skromny krzyż pokutny. Gwiazdkowanie nie zawsze jest konsekwentne.
 (Brak gwiazdki.) Nie stawiano gwiazdek przy obiektach, które już nie istnieją albo np. nie można ich zobaczyć np. miejsce grodziska, miejsce po zamku, miejsce bitwy.
*Oznacza obiekt, który można zobaczyć, ale jest on na tyle powszechny i typowy, że nie wzbudził żadnego zainteresowania autora.
**Obiekt może być ciekawy, ale jest na tyle powszechny na tym terenie, że nie stanowi atrakcji. Albo jest rzadki ale mało atrakcyjny.
***Obiekt, który wyróżnia się spośród podobnych. Albo jest rzadko spotykany na tym terenie.
****Obiekt, ktory koniecznie trzeba zobaczyć, jeśli się tu mieszka.
*****Ten obiekt powinien zainteresować nawet mieszkańców Warszawy.
******To obiekt (zabytek) klasy międzyanarodowej.