Częstocice

Wieś położona przy drodze do Strzelina.
Kościół pw. św. Barbary, wzniesiony w 1334 r., obecny z 1609 r. murowany, jednonawowy, z barokowym wyposażeniem. Teren kościoła otoczony murem z kamienia, ciosów i cegły. Ciekawa bramka od strony północnej, niegdyś miała obronny charakter, zachowały się nawet otwory na antabę. Na murze rośnie rzadki rozchodnik Siebolda.

Po zewnętrznej stronie muru cmentarnego, przy bramce północnej znajduje się kamień pręgieżowy.

Ponadto:
  • Przy drodze, obok kościoła, zachowany stary słupek kilometrowy z numerem 16, patrz: „stara droga do Strzelina”.
  • Na zachód od wsi, w połowie polnej drogi z Miechowic do Kalinowej zalane wyrobiska żwiru, powstały przed kilku laty w czasie budowy autostrady.