Gać

Miejscowość położona na głównej drodze z Brzegu do Oławy.
**Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z XV w., gotycki, po zniszczeniu w 1945 r. oryginalne pozostało jedynie prezbiterium, nawa w stylu lat 70. XX wieku. W szczerym polu między Gacią a Brzegiem, otoczony 4 sosnami, znajduje się głaz narzutowy – pomnik poświęcony dwóm lotnikom, którzy zginęli tu w czasie manewrów wojskowych. Niemiecki napis na kamieniu głosi:
„Tu w katastrofie samolotu, 4 IX 1913 zginęli: porucznik von Eckenbrecher – 18 regiment Dragonów, porucznik Prins – 83 Regiment Piechoty”.
Miejsce to jest prawie nikomu nie znane, a była to pierwsza katastrofa niemieckiego lotnictwa. I pierwsze tak duże manewry wojskowe z udziałem samolotów.
Jak trafić? Miejsce to znajduje się niemal dokładnie na granicy województw. Z szosy 94 (Brzeg - Oława) trzeba skręcić na granicy województwa na północ, w betonową drogę prowadzącą do wielkiego śmietniska. Po około 100 metrach trzeba zostawić pojazd i przejść pieszo przez orne pole w kierunku 4 samotnie rosnących sosen.
Ponadto:
  • Pałac z XVIII w. przebudowany w XIX w.
  • Przy szosie do Brzegu wielkie śmietnisko komunalne obsługujące Oławę, Brzeg i pobliskie gminy.
  • O głazie z inskrypcją traktuje także artykuł pt. „Katastrofa lotnicza” w dziale Historia.
  • Najnowsze odkrycia dowodzą, że wieś była już wspomniana w niedatowanym dokumencie wystawionym między rokiem 1272 a 1303.