Mikowice

Miejscowość położona przy szosie do Bierutowa.
Na wschód od wsi, w Lesie Miłocickim, w pobliżu drogi leśnej do Radzieszyna dwa historyczne obiekty.
Na południe od wspomnianej drogi znajdował się cmentarz holeryczny najprawdopodobnie z okresu wojny 30-letniej. Do niedawna miejsce to oznaczał kamienny masywny krzyż. Z przodu płaskorzeźba Ukrzyżowanego. Na tylnej ścianie wyryto inskrypcję poświęconą historycznemu wydarzeniu. Na zdjęciu z 1998 roku krzyż jeszcze tam był, choć powalony i rozbity. Obecnie zabytek, po sklejeniu, stoi w Przeczowie koło kościoła.
Ponadto:
  • W tym samym lesie zespół kurhanów z okresu kultury łużyckiej.
  • O krzyżu traktuje także artykuł „Cmentarz choleryczny” w dziale Historia.