Owczary

Wieś położona przy starej drodze do Strzelina.
**Kościół gotycki. Parafialny, a jednocześnie siedziba dekanatu Wiązów. W Owczarach zwraca uwagę duża ilość krzyży i pomników przydrożnych. Fakt niespotykany na sąsiedniej Ziemi Brzeskiej, być może z powodu katolickiej przeszłości tego regionu.

*W centrum wsi, na posesji znajdującej się na rozwidleniu owalnicy, pomnik poległych wystawiony po I wojnie światowej. Zawiera ok. 30 nazwisk żołnierzy i datę ich śmierci.

*Na końcu wsi, na rozwidleniu szosy i drogi polnej do Oleśnicy, pomnik zwieńczony krzyżem. Na cokole data 1852 r.

*Na posesji w centrum wsi, przy głównej szosie, kamienny pomnik zwieńczony krzyżem. Na cokole data 1866 - zapewne wystawiony w związku z krótką wojną prusko-austriacką, która toczyła się na terenie Sudetów. Jej ubocznym efektem była m.in. epidemia cholery we Wrocławiu.

*Na posesji na przeciw kościoła (przy jednej z dwóch ulic owalnicy) na murowanym cokole drewniana kapliczka z figurą zapewne św. Józefa z Dzieciątkiem na ręku.

*Nieco dalej, również na posesji, na wysokim cokole figura św. Jana Nepomucena.