Siedlice

Wieś położona na lewym brzegu Stobrawy, dojazd drogą polną z Bielic, leśną z Kuźnicy Katowskiej albo szosą z Pokoju.

Założona dopiero podczas kolonizacji fryderycjańskiej w 1760 r. przez generała von Seidlitz (Seydlitz) - bohatera wojen śląskich. Osadnicy pochodzili głównie z Saksonii. Wcześniej na tym obszarze rozciągały się zwarte obszary lasu. Jedynie wzdłuż Stobrawy można było spotkać cywilizację. W pobliżu dzisiejszych Siedlic w 1736 r. nad Stobrawą istniał młyn dolny (jeden z dwóch, górny leżał od strony Bielic). Na wschód rozciągały się jedynie Bory Stobrawskie, a najbliższą miejscowością była Novi Buda a potem dopiero Murower Most i Budkowice.

Jeszcze w latach 80. XX w. Siedlice były wioską na końcu świata. Wówczas do najbliższej brukowanej drogi było 3 km. Do asflatu w Pokoju ok. 10 km. W latach 80. wyasfaltowano drogę z Kuźnicy Katowskiej do Pokoju, a w latach 90. zbudowano drogę asfaltową do Siedlic.