Autostrada

Wzdłuż granicy między Ziemia Brzeską a Ziemią Grodkowską przebiega autostrada A-4. Obecnie (2004) łączy ona Krzywą pod Bolesławcem z Gliwicami. Planowo ma połączyć się z niemiecką autostradę (również A4) w Zgorzelcu i prowadzić do Krakowa, a w przyszłości do Przemyśla i Lwowa oraz dalej na wschód.

Historia

Historia autostrady rozpoczęła się w latach 30. XX wieku. Pierwotnie wg planów miała połączyć Berlin z Bytomiem. Budowę przerwała II wojna światowa i w 1945 roku autostrada była wykonana częściowo: w okolicy Berlina była oddana w całości, na długim odcinku dawnej NRD koło Cottbus, aż po okolice Bolesławca istniała tylko jedna nitka, od Bolesławca do Wrocławia były dwie nitki i na ostatnim czynnym odcinku od Wrocławia do Przylesia była jedna, południowa nitka. Kończyła się ona około 200 metrów za węzłem przyleskim.
Ponadto otwarty został fragment między Bytomiem a Strzelcami Opolskimi, który miał także tylko jedną nitkę. Na odcinku między Przylesiem a Strzelcami podjęto jedynie prace przygotowawcze. Między Przylesiem a Niemodlinem długo po wojnie były wytyczone pasy nieuprawianej ziemi i wykarczowanego lasu. Ponadto ustawione były już wiadukty na drogach np. na drodze Przylesie - Wierzbnik, Przylesie - Młodoszowice, Jankowice - Wierzbnik i kilku drogach polnych. Wykonany też był jeden most na Nysie Kłodzkiej, ale bez dojazdów. I taki stan istniał przez długie lata powojenne.

W latach 1968-70 zbudowano nową szosę, łącznik quasiaustostrady z obwodnicą Brzegu. Powstał wtedy nowy zjazd z autostrady w okolicy Owczar. W ten sposób ruch tranzytowy zachód-wschód i trasa międzynarodowa E-22 nie prowadziła już przez centrum Wrocławia i Oławę tylko jedną nitką autostrady a od Owczar nowym łącznikiem do obwodnicy Brzegu i dalej przez Skorogoszcz do Opola. Podobnej długości łącznik powstał ze Strzelec Opolskich do gliwickiego odcinka autostrady.

W latach 70. XX wieku, w okresie gierkowskim, podjęto próbę dokończenia budowy, ale zakończyła się wzniesieniem tylko kilku mostów nad terenem zalewowym po drugiej stronie Nysy Kłodzkiej i drobnymi przygotowaniami w tamtej okolicy.

Pod koniec lat 80. poważnie wznowiono prace i w roku 1989 otworzono jeden pas na odcinku z Przylesia do Sosnówki, w ten sposób autostrada przejęła funkcję szlaku E-40, co odciążyło starą trasę przebiegającą przez wioski Ziemi Brzeskiej.

Zakończenie budowy nowoczesnej dwupasmowej autostrady na całym odcinku między Wrocławiem a Strzelcami nastąpiło w roku 2001 i wiązało się to z przebudową węzła w Przylesiu i zamknięciem wszystkich pozostałych węzłów w okolicy. Teraz wjazd i zjazd znajduje się wyłącznie od strony Przylesia, w tym celu zbudowano nową drogę dojazdową i specjalny wiadukt ze ślimakiem.

Węzeł Przylesie
* Na zachód wsi Przylesie, a na północ od Kolnicy znajduje się węzeł autostrady A-4 z drogami do Nysy (401), Brzegu (403) i Oławy (401). Węzeł ten nazywany jest przez brzeżan węzłem „koło Przylesia”, a przez grodkowian „koło Kolnicy”. A drogowcy od niedawna nazywają go zjazdem na „194 kilometrze”. Obecnie węzeł nosi ślady dwóch etapów budowy. Węzeł miał dwa klasyczne ślimaki, które pozwalały wjechać na autostradę od strony drogi wiodącej z Przylesia, a zjechać z autostrady na drogę wiodącą z Grodkowa. Z lat 30. pochodzi także wiadukt na drodze Oława-Grodków oraz odcinek drogi 401, od dawnej leśniczówki, do szosy 403.

Z współczesnych nam czasów pochodzi nowa droga dojazdowa z parkingiem, nowy wiadukt i ślimaki pozwalające na wjazd i zjazd z autostrady oraz cały północny pas austostrady. Most na Nysie Kłodzkiej.
Przeprawa autostrady nad rzeką skłąda się z dwóch niezależnych mostów, po każdym prowadzi jedna nitka autostrady.

Most północny postał w roku 1942. Nie został wtedy oddany do użytku, bo budowa jezdni autostrady zakończyła się pod Przylesiem. Wówczas była to budowla bardzo nowatorska, prawdopodobnie czwarty przypadek na świecie, w którym zastosowano beton sprężony. Projektantem tego rozwiązania był E. L. Freyssinet. Przęsło ma długość 45 metrów, jest to obecnie najdłuższe w Polsce przęsło z belek prefabrykowanych. Most oddano do użytku dopiero w 1988 roku. Drugi, bliźniaczy most, zbudowano dopiero przy ostatniej modernizacji autostrady i oddano do użytku w 1999 roku.

Hasła powiązane:
  • Las przyleski, Domanowice.