***Ciekawy kościółek filialny pw. śś. Piotra i Pawła. Wzm. 1335 r. z gotyckim prezbiterium XV w. i zredukowaną do jednego przęsłą nawą dobudowaną w 1692 r.
Kościół otoczony murem z XV wieku z kamieni polnych i głazów narzutowych. W gotyckiej części zachowane fragmenty średniowiecznej polichromii. Dzięki niedawnej restauracji, doskonale wyeksponowane i czytelne. Na ścianie północnej prezbiterium, nad wejściem do zakrystii jest postać starca - pasterza z siwą brodą. Ponadto na tej samej ścianie niżej znak - świadectwo konsekracji kościoła.
Po przeciwnej stronie, na ścianie południowej scena z pokłonem trzech króli, widać jednak wyraźnie, że innego autoststwa niż słynny pokłon ze Strzelnik. Najstarszą częścią jest prezbiterium, jego ceglany gotycki wątek można podziwiać z południowej i wschodniej strony.
W prezbiterium zachowane 3 gotyckie okna, w każdym masferki o innym ornamencie.
Ponadto:
  • w rejestrze zabytków: dawny zajazd i wozownia z I poł. XIX w.
  • Ciekawostką jest fakt istnienia tu przed II wojną warsztatu (lub siedziby firmy), który produkował dzwonki rowerowe. Dzwonek taki znajduje się w izbie muzealnej państwa Drozdów w Głębocku. Na „pokrywce” ma napis: Bärzdorf-Laugwitz (Bierzów-Łukowice).
  • W latach 2006-2007 wybudowano nową obwodnicę wokół wsi, oddana do użytku 8 października 2007. Pozwala ominąć Bierzów od zachodu, zaczyna się przy wylocie drogi z Łukowic a kończy przy skrzyżowaniu z drogą na Kłosów.