*** Gotycki kościół pw. N.M.P. wzmiankowany w 1316, wzniesiony zapewne w XIV w., wieża z XVI w.
Wewnątrz zatynkowane polichromie z końca XV w. Starsza nawa, nosi wyjątkowo liczne ślady odbudowy i przekształceń, zwłaszcza otworów okiennych. O wiele niższy od pierwotnego jest dach, który obecnie szpeci całą kompozycję. Widać także ślady zlikwidowanych przypór.

Wieża, podobnie jak nawa o gotyckim wątku cegieł, jednak młodsza. Nakryta jest charakterystycznym – nazywanym piastowskim – murowanym hełmem w formie iglicy z 4 ćwiećszczycikami w narożach. **** We wsi, przy szosie do Lipek (po lewej) kamienna tablica postawiona w 1584 r. na pamiątkę budowy (brukowania) drogi z Brzegu do Oławy prowadzonej przez księcia brzeskiego Jerzego II.
Na płycie wyryty jest napis w staroniemieckim:

ANNO 1584 HAT DER DURCHLAUTE HOCHGEBORNE FURST UND HER, HER GEORG DISES NAMENS DER ANDER HERZOG IN SCHLESIEN ZUR LIGNIZ UND BRIG DIESEN WEG ZU PFLASTERN ANFAHEN LASSEN UND IST VOLLENDET 15
czyli: „W roku 1584 Książęca Mość Jaśnie Wielmożny Książę i Pan Jerzy, drugi tego imienia, książę na Śląsku, Legnicy i Brzegu, tę drogę rozpoczął brukować i ukończył w 15   ”.
Data zakończenia budowy jest niedokończona ( 15....). I faktycznie droga pozostała do dziś utwardzona tylko do Lipek, dalej prowadzi tylko gruntowa. Poza tym wyryty jest wspaniały orzeł śląski oraz łacińska sentencja:
„Inni budują dla nas, my dla potomności, wszystkim nam Chrystus drogę do nieba wymości” Na północ od drogi prowadzącej z Brzegu do Brzeziny i dalej Lipek, rozciągają się wielkie błonia nadodrzańskie. Tereny te, narażone na wylewy, zazwyczaj wykorzystywane są jako łąki lub nieużytki. Znajduje się tu kilka niewielkich stawów. W przeszłości, w XVI wieku notowano tu 8 stawów Pfaffenteich, Röhrteich, Hetzteich, Quallteich, Altteich, Mittelteich, Trespenteich, Gerstenteich połączonych ciekiem wodnym. Około 1583, z rozkazu Jerzego II, na terenie tym powstał jeden ogromny staw o powierzchni około 2 km kwadratowych. (Warto wiedzieć że współcześnie najwięszy staw Opolszczyzny ma pow. ok. 1 km). Staw rozciągał się między drogą z Brzegu do Lipek, a Odrą, od mostu nad Potokiem Kościelnym aż do Czerwonego Dworu. Otaczał go z 3 stron wał. Po śmierci ostatnich Piastów, władze habsburskie zaniedbały gospodarkę rybną i stawy pozbawione gospodarza wyschły. Brzezina, wiosną 1741 r. (fragment mapy-widoku przedstawiającej oblężenie Brzegu). Na pierwszym planie żołnierze idący drogą z Zielecic. Z prawej istniejący do dziś staw. A w tle, za drogą Brzeg - Lipki, widać błonia nadodrzańskie. (C) BCUW
Ponadto:
  • Przy szosie do Lipek riuny Czerwonego Dworu.
  • W połowie drogi między Brzeziną a Ratajami, w pobliżu podwójnego niebezpiecznego zakrętu, nad Potokiem Kościelnym nikłe ślady dawnego majątku Neu Briesen - Zielonego Dworu.
  • Z Brzeziny na południe prowadziła droga przez przejazd kolejowy prosto do Zielęcic. Na przełomie lat 2000/2001 – w związku z modernizacją lini kolejowej – przejazd został zamknięty i wybudowano około półkilometrowy objazd prowadzący wzdłuż torów do sąsiedniego przejazdu (na trasie z Brzegu do Oławy).
  • Przez Brzezinę prowadzi niebieski szlak polichromi brzeskich oraz szlak św. Jakuba.
  • Ponadto o kamiennej płycie traktuje artykuł „Inni budują dla nas, my dla potomności...” w dziale Historia.