Typowa owalnica położona na drodze nr 94.
**Kościół pw. Św. Trójcy wzm. 1310 r. obecny z poł. XVI w. w stylu gotycko-renesansowym. Ciekawy wczesnorenesansowe szczyt i wieża.