Były PGR położony w granicach administracyjnych Lewina Brzeskiego, przy szosie do Skorogoszczy. Kilka budynków gospodarczych oraz 1 budynek wielorodzinny.
* Około 900 metrów w kierunku Skorogoszczy, (ok. 800 m przed skrzyżowaniem z szosą nr 94), po lewej stronie szosy, ukryty w trawie, przy mostku na rowie, znajduje się kamień graniczny z niemieckim napisem:
„Kreisgrenze
Brieg | Falken”
czyli: „Granica powiatów: Brzeg i Niemodlin.” (W znalezieniu miejsca może pomóc oddalona o kilkadziesiąt metrów, położona po drugiej stronie szosy, murowana altana.)