Czerwony Dwór - stary dwór książąt brzeskich, który służył jako baza wypadowa w czasie polowań. Po II wojnie przez jakiś czas używane były jeszcze zabudowania gospodarcze, ale już w latach osiemdziesiątych zostały tylko ruiny. Jak dotąd chyba nikt nie próbował odtworzyć historii tego miejsca.
Dziś pozostały tylko ślady. Znajdują się około 1 km za ostatnimi zabudowaniami Brzeziny, po prawej stronie szosy prowadzącej do Lipek. Teren jest położony na lekkim wyniesieniu szosy, która w tym miejscu wspina się na krawędź równiny. Po prawej stronie rozciągają się łąki położone na terenach zalewowych Odry - Pradoliny Wrocławskiej. Około 2 ha obszar jest od północy otoczony wysokim wałem przeciwpowodziowym. W zachodniej części obwałowanego terenu były najprawdopodobniej zabudowania gospodarcze. W tej części zachowały się też mury ceglanej obory, struktura ścian wskazuje raczej na nieodległe w czasie pochodzenie. Niedaleko jest też studnia. Wschodnia część jest porośnięta laskiem, zapewne był to park, w którym prawdopodobnie stał dwór. W lasku przy samej szosie zachowały się fundamenty, ale trudno odgadnąć co na nich stało, być może ogrodzenie.