Miejsce na mapie, nad Nysą Kłodzką, do którego można dojechać z Michałowa betonową drogą wiodącą w kierunku Głębocka.
Osada zaznaczona na mapie sprzed II wojny i sporadycznie na niektórych mapach powojennych, w latach 70. mogła być tymczasowym osiedlem budowlanym. Poza budowlami hydrotechnicznymi nie ma tu już żadnych budynków.
Na Nysie Kłodzkiej znajdują się tu dwie bardzo wążne budowle wodne. Pierwsza to nowoczesny jaz spiętrzający wodę na Nysie. Pozyżej niego ujęcie wody – miejsce w którym woda z Nysy wpływa do kanału. Więcej o kanale i jego przeznaczeniu pod hasłem Kanał Pępicki.

Poniżej jazu przed II wojna światową znajdował się most, najkrótsze połączenie Michałowa z Sarnami Wielkimi. Powstał zapewne na krótko przed wojną, i podczas wojny został zniszczony, bowiem nie zdążył znaleźc się na mapach. Podążając dalej drogą dotrzemy do tunelu pod autostradą A-4. Za tunelem rozciąga się sześć kilometrów wzdłuż rzeki las Kokorycz. Przez las ten prowadzi urocza alejka asfaltowa W pobliżu, kilkaset metrów na wschód od wspomnianego wyżej wiaduktu, autostrada A-4 przekracza Nysę Kłodzką. Jeden z mostów powstał w 1942 roku, jego ciekawą historię opisano pod hasłem autostrada.