*** Gotycki kościół pw. M.B. Szkaplerznej wzm. w 1376 r., pochodzący z ok. 1300 r. Wieża z 1503 r. Na zachód od wsi rozciągają się tereny wodonośne, przy polnej drodze do Krzyżowic stacja uzdatniania wody. Jadwisin
Ciekawostka onomastyczna. W pobliżu Gierszowic, na linii kolejowej Brzeg – Opole znajdował się posterunek kolejowy z przystankiem służbowym, który nosił nazwę Jadwisin chyba jeszcze do lat 80. Po modernizacji linii w latach 90. wszelkie zabudowania zostały rozebrane.
Ponadto:
  • w rejestrze zabytków: dom z połowy XIX w. i zagroda (spichlerz, stajnia) z I poł. XIX w.