Nieistniejący już folwark przy polnej drodze między Krzyżowicami a Pępicami. Należał do Krzyżowic, po II wojnie nie był już zaznaczany na mapach i prawdopodobnie nie miał polskiej nazwy.
Obecnie cały kwadratowy obszar dawnego folwarku jest porośnięty gęstymi krzakami i sporej wielkości drzewami. Zachowały się dwa murowane słupki po bramie, fragment narożnika ściany wysokości 3-4 metrów. Ponadto gruz, fundamenty, liczne wykroty po zapadniętych stropach i zawalonych piwnicach. Folwark położony jest przy malowniczej alei, stanowiła ona niegdyś jeden z ważniejszych lokalnych traktów prowadzących z Pogorzeli w kierunku Wrocławia. Zaznaczana była już na XVIII w. mapach. Tędy przybyły główne siły pruskie na bitwę w 1741 r. Dziś to droga utwardzona, używana do transportu rolnego.
Ponadto:
  • Najstarsza znana autorowi wzmianka o folwarku pochodzi z roku 1840, wtedy urodził niejaki Heinrich Christoph.
  • Z wspomnień polskiego przymusowego robotnika, który spędził II wojnę światową w Krzyżowicach, wynika, że prawdopodobnie w tym miejscu (nazwanym przez niego domkiem myśliwskim w dworskim lesie) rozegrała się tragedia w nocy z 5/6 lutego 1945 r. Radziedzcy żołnierze dopuścili się porwania i zbiorowego gwałtu na Polkach, które pracowały w majątku w Krzyżowicach.