Owalnica położona jednym końcem na grzbiecie Wału Łosiowsko-Miachałowskiego.