Wieś o wyjątkowym i ciekawym rozplanowaniu, w kształcie sierpa. Zabudowa była rozłożona wzdłuż dzisiaj wyschniętego i zmeliorowanego starorzecza Nysy Kłodzkiej.
** Zameczek Myśliwski (uważany czasem za pałacyk) zbudowany przez Piastów brzeskich zapewne w 1600 r. Częściowo przekształcony i rozebrany w XIX w. Renesansowy. Zachowany skromny portal, budynek mieszkalny, wieża i fragmenty fosy otaczającej zamek.
Zamek był jednym z wielu podobnych, które wznosili brzescy Piastowie, by zapewnić sobie dogodne bazy w czasie polowań. Jedynym elementem zdobniczym, który się zachował jest skromny portal drzwiowy we wschodniej ścianie (stan przed remontem). *** W sąsiadującym od północy folwarku znajdują się XIX w. zabudowania. Wyjątkową uwagę przyciąga spichlerz z XVIII wieku o ścianach konstrukcji szkieletowej wypełnionych gliną.
W tych okolicach łatwiej znaleźć 600-letni kościół niż stary budynek drewniany.