** Gotycki kościół M.B. Różańcowej, wzm. 1325, bud. 1 poł. XIII w., w XV w. przedłużony, wieża z ok. 1900 r. Fragment polichromii (fryz z napisem z XIV w.). Fragmenty ambony z XVII w. wkomponowane w prezbiterium. Mur kościelny z XV w. Opodal wsi przebiega kanał Odry Kopanie-Brzeg.
Na zdjęciu most na kanale wiodący do Prędocina
Ponadto:
  • w rejestrze zabytków: na skrzyżowaniu dawny zajazd z I poł. XIX w.