**** Kościół Wniebowzięcia N.M.P. wzm. 1376 r. szczególnie ciekawy ze względu na różnorodność materiału budulcowego. Prezbiterium gotyckie, trójboczne, ceglane z XV w. Nowsza nawa, konstrukcji szkieletowej z 1580 r. Wieża drewniana z 1580 r. Prezbiterium udekorowane jest dwiema samodzielnymi polichromiami opasanymi ozdobnymi ramami, dworska elegancja i drobiazgowość obserwacji analogiczna jak w Brzegu i Strzelnikach pozwalają przypisać autorstwo Mistrzowi Brzeskich Pokłonów Trzech Króli i jak tamte datować na lata 1418-1428. Polichromie te odkryto w 1963 r. konserwacje przeprowadzono w 1983 r. Zostały one oczyszczone, sklejone z podłożem, a ponieważ niczego w nich nie uzupełniano więc w pełni zachowały swoją autentyczność.
Franciszek z Krzyżowic
Stąd pochodzi teolog Franciszek z Krzyżowic (zwany też Krzyszowicem, Krzeszowicem, Krzysowicem), urodzony w roku 1370 lub 1365.
Pierwsze nauki pobierał w rodzinnej wsi, skończył szkołę kolegiacką w Brzegu, studiował w Pradze, gdzie w 1396 został mistrzem sztuk wyzwolonych. Do roku 1400 wykładał na Uniwersytecie w Pradze, a w roku 1402 wyjeżdża do Krakowa. Tam jest profesorem Akademii Krakowskiej, dziekanem Wydziału Sztuk Wyzwolonych, a od 1409 przeszedł na Wydział Teologiczny. Dwukrotnie (w latach 1407 i 1429-30) piastował godność rektora Akademii. Pozostawił po sobie kilka traktatów teologicznych i kazań. Zmarł 16 X 1432 r.
Postać upamiętnia tablica wmurowana w ścianie świetlicy wiejskiej.
* W północnej części wsi, za przedszkolem, obok starej drogi do Brzeskiej Wsi, znajduje się „krąg pamięci”. Jest to 10 lip rosnących w kole, pod każdą znajduje się niewielki głaz narzutowy z wyrytą inskrypcją. Krąg powstał po I wojnie światowej i poświęcony jest 10 mieszkańcom wsi, którzy polegli na tej wojnie. Na głazach wyryte są ich nazwiska, daty i miejsca śmierci – Francja, Rosja, Rumunia.
Ponadto:
  • W rejestrze zabytków: przy skrzyżowaniu szosy do Krzyżowic i drogi do Brzeskiej Wsi dawny zajazd z I poł. XIX w. Legenda głosi, iż gościł tu sam Bonaparte. (W istocie mógł tu przebywać Hieronim Bonaparte - brat Napoleona I - który dowodził wojskami sprzymierzonych z Francją. Było to podczas okupacji Prus i Śląska w 1807 roku.)
  • W rejestrze zabytków: spichlerz dworski z 1825 r.
  • Przy drodze do Gierszowic stacja uzdatniania wody.
  • Przy polnej drodze do Pępic ruina folwarku Huldahof.
  • O kręgu pamięci traktuje także artykuł „Kamienny krąg” w dziale Historia.