* W centrum wsi, do niedawna stał kościół ewangelicki. Wzmiankowany już w 1303 r., przebudowany w 1669 r. później jeszcze remontowany w latach 1824 i 1937. W dobrym stanie stał jeszcze jeszcze około r. 1968. Nie miał właściciela i zapewne dlatego został później zrównany z ziemią.
Z zabytkowej budowli pozostał jedynie gotycki mur kościelny. W miejscu zniszczonego kościoła trwa budowa nowego. Przy tej okazji rozebrany został kolejny fragment gotyckiego muru. Na wschód od wsi nad Odrą istniał w IX - X w. i X - XIII w. gród otoczony fosą i wałem obronnym należący do zespołu ryczyńskiego. Obecnie nikłe ślady wałów. Na północ od wsi do II wojny istniała przeprawa promowa np. „Lindener Fähre” prowadząca do leśniczówki o tej samej nazwie i dalej do Bystrzycy. Przy drodze prowadzącej na prom, tuż przy wale stał dom obsługi, dziś pozostały tam tylko fundamenty i kilka drzew.
Ponadto:
  • W rejestrze zabytków: dom z I poł. XIX w.
  • Przy utwardzonej drodze do Gaci znajduje się przystanek kolejowy na lini Brzeg – Wrocław.
  • Na północny-wchód od centrum wsi jaz na Odrze.
  • Na placyku koło kościoła powalony pomnik upamiętniający poległego żołnierza w czasie wojny francusko-pruskiej 1870-1871.
  • Najnowsze odkrycia dowodzą, że wieś była już wspomniana w niedatowanym dokumencie wystawionym między rokiem 1272 a 1303.