*** Skarbimierz Osiedle to oficjalna nazwa kompleksu zwanego przez wszystkich potocznie Lotniskiem, w którego skład wchodzą: osiedle mieszkaniowe, płyta lotniska, zaplecze techniczne i byłe koszary.
Administracyjnie, obecnie jest to wydzielone osiedle mające status podobny do sołectwa. Jednocześnie od roku 2002 jest to siedziba gminy, która wcześniej nazywała się gminą Brzeg a w 2002 r. zmieniła nazwę na Skarbimierz.

Historia

Na pocz. XX w. powstało tu lotnisko sportowe, wtedy zapewne polowe. Pod koniec I wojny światowej istnieje tu już baza lotnicza, z budynkami. W latach 30 powstaje lotnisko Luftwaffe. M.in. stąd startowały samoloty do nalotów na Polskę w 1939r. W 1945 zdobyte przez wojska radzieckie wraz z dużą ilością sprzętu i amunicji. Do lat 90. wielokrotnie powiększone, stanowiło jedną z największych baz lotniczych wojsk radzieckich w Polsce.
Cały kompleks wojskowy ogrodzony przez armię radziecką podwójnym drutem kolczastym zajmował około 6,8 km2.

Po opuszczeniu przez wojska radzieckie w l. 1992-93, zagospodarowywane na cele cywilne. Obszar ten już nie jest ogrodzony i powoli się wtapia w krajobraz gminy. Z płyty lotniska, trzech schronów i wieży kontrolnej lotów (położone od strony Pępic) korzysta Aeroklub Opolski; w pogodne weekendy można obejrzeć różne maszyny amatorskiej produkcji, głównie motolotnie. Zaplecze techniczne, budynki po warsztatach, hangary, schrony wykorzystuje drobny przemysł i usługi. W części pn-zach, przy drodze do Małujowic znajduje się baza paliwowa i posterunek celny. Osiedle mieszkaniowe poradzieckie z lat. 70 jest już zamieszkałe. Część obiektów (schrony, koszary, byłe więzienie NKWD) niewykorzystana. Szczególną uwagę zwracają schronienia dla samolotów: o żelbetowej konstrukcji, przysypane ziemią, o wielkich wrotach poruszających się na szynach - takich obiektów jest około 30. Na całym terenie można było do niedawna znaleźć wiele osobliwych pamiątek, typu plansze propagandowe, pomniki bohaterów wojennych, szlak bojowy stacjonującej jednostki, nawet polichromia przedstawiająca Lenina. Tych zabytków historii jest coraz mniej.
Dziś z lotniska startują jedynie motolotnie i maszyny amatorskie. Jednym z polskich akcentów lotniczych były śmigłowce, które miały tu bazę w czasie akcji ratunkowych podczas powodzi w 1997 r.
W 1997 r. wybudowano na terenie dawnych koszar osiedle domków jednorodzinnych dla powodzian. * Na południowo-wschodnim skraju lotniska, po lewej (zachodniej) stronie starej szosy prowadzącej z Pępic do Brzegu, znajduje się nieużytek porośnięty krzewami i małymi drzewkami. Do niedawna jeszcze był otoczony ogrodzeniem z drutu. Znajdują się też tam ruiny niewielkiego parterowego ceglanego budynku wartowniczego (?), a na północ od tego obiektu, również przy szosie jest ziemny pagórek kryjący najpewniej schron o rozmiarach podobnych do innych schronów samolotowych.
W tym miejscu w latach II wojny światowej znajdował się jeniecki obóz pracy. Pierwszymi jeńcami byli uczestnicy kampani wrześniowej 1939 r. Od 7 VIII 1944 obóz pracy przekształcono w filię obozu Gross-Rosen, w którym więzieni byli m.in. Polacy z powstania warszawskiego. Na terenie lotniska od końca 1939 do stycznia 1945 r. istniało prawdopodobnie pięć obozów (podobozów), w których pracowali i ginęli Żydzi, Polacy, Francuzi, Rosjanie, lecz to miejsce jako jedyne jest zaznaczane na brytyjskich zdjęciach lotniczych. Tuż po wojnie w okolicach Skarbimierza odkryto mogiłę pomordowanych tam więźniów.
11 listopada 1998 r., jeszcze w czasie stacjonowania wojsk radzieckich, na skraju terenu lotniska, przy drodze Pępice - Żłobizna odsłonięto pamiątkową tablicę upamietniającą ofiary obozów. (Usytuowanie pomnika najprawdopodobniej odbiega od położenia obozu.)

Ponadto:
  • Tekst pochodzi z ok. 1998r. wymaga aktualizacji z powodu żywiołowego rozwoju komplesu.