Nieistniejąca już osada przy drodze polnej z Przylesia do Łukowic, rozłożona na północ od lasu. Zaznaczana była jeszcze na mapach z lat 70-tych XX w. Przed II wojną były tam trzy rozrzucone na przestrzeni kilkuset metrów gospodarstwa i kilka budynków.