Nad panoramą wsi górują wieże dwóch kościołów, znak, że to wyjątkowa wieś na Ziemi Brzeskiej.
Wzmiankowana już w 1210 r., - jako jedna z najwcześniej notowanych miejscowością Ziemi Brzeskiej. A było to przy okazji fundowania klasztoru augustianów w Kamieńcu Ząbkowickim. Założycielami tamtego klasztoru byli Pogorzelowie, słynna rodzina rycerska, ówcześni właściciele Michałowa. W ten sposób Michałów związał się z klasztorem i oddawał na jego rzecz dziesięcinę przez kolejne stulecia.
Od 1557 - 1715 r. jest w posiadaniu rodziny Gruttschreiberów. 26 lipca 1615 (za czasów Adama Gruttschreibera) otrzymuje prawa miejskie od księcia brzeskiego Jana Chrystiana. Powstały wtedy bramy miejskie, sąd. Z powodu wybuchu wojny trzydziestoletniej miasto nie rozwinęło się.
** Starszy jest kościół pw. św. Józefa Robotnika, wzmiankowany w 1267 r., zbudowany w XIV w., w latach 1826-27 nadano mu z zewnątrz cech neogotyckich, wieża nakryta oryginalnym hełmem.

Od reformacji do II wojny światowej kościół należał do ewangelików, dziś pełni rolę kościoła pomocniczego w parafii rzym.-kat. Wewnątrz wspaniałe wyposażenie renesansowe: nagrobki Gruttschreiberów, ambona, chrzcielnica. Ambona zapewne jest wzorowana na podobnej kamiennej ze Strzegomia z 1592 roku.

* Pałac Gruttschreiberów i kościół parafialny.
Pałac zbudowany został przez Gruttschreiberów w latach 1615-18 w stylu renesansowym. Wskutek późniejszych przeróbek i rozbiórek trudno doszukać się dawnej świetności budowli. Zachowało się jedno piętrowe skrzydło.
W części wschodniej istniała niegdyś kaplica, która została zmieniona w 1833 r. w kościół katolicki, obecnie parafialny pw. św. Jadwigi. W l. 1910-12 do dawnej kaplicy dobudowano prezbiterium i wieżę. W zachodniej części zachowanego skrzydła mieści się plebania.

Położenie pałacu, konfiguracja terenu i historia wsi (należącej w średniowieczu do Pogorzelów i klasztoru) każe przypuszczać, że pałac został wzniesiony na miejscu wcześniejszych rezydencji, być może jeszcze jakiegoś gródka. * Obydwa kościoły otoczone gotyckim murem, w nim dwa herby miasta z r. 1615, jeden w murze od strony szosy, drugi w bramce wiodącej na teren kościoła św. Józefa. Herbem miasta był stojący na tylnych łapach pies z obrożą i wystawionym językiem.
W obronie wiary
Przypomnijmy, iż po 1534 r. w całym księstwie brzeskim obowiązywała religia protestancka, wprowadzona przez księcia Fryderka II jako religia państwowa. Tylko nieliczne zakony (joannici) otrzymały prawo zachowania katolickiego obrządku. Pozostali musieli opuścić księstwo lub przyjąć ewangelizm. Nawet mieszkańcy Michałowa, mimo kontaktów z cysterskim klasztorem wybrali protestantyzm. Wówczas ten obrządek religijny, choćby poprzez wprowadzenie na msze języka narodowego, spotykał się z wielką przychylnością wśród ludności.

Po śmierci ostatniego Piasta i likwidacji autonomicznego księstwa brzeskiego, cesarz wprowadza akcję kontreformacji i likwiduje przy każdej okazji parafie ewangelickie. W 1691 r. na rozkaz cesarza kościół zamknięto i przysłano księży katolików. To spotkało się jawnym buntem mieszkańców, chłopów, którzy postanowili bronić kościoła, niczym twierdzy. Pomagały im w tym, do dziś istniejące, mury obronne. Wojsko cesarskie dopiero po dwóch miesiącach oblężenia zdołało wziąć obrońców głodem. Ewangelicy poddali się 27 stycznia 1692 r.

W odzyskaniu swego kościoła ewangelikom pomogła dopiero kolejna wojna religijna w Europie i ugoda altransztadzka, i w ten sposób kościół przetrwał jako ewangelicki do II wojny światowej. Nieliczni katolicy zaadaptowali natomiast na swój kościół kaplicę pałacową.
Wzgórze Szubieniczne
Przy szosie prowadzącej do Pogorzeli, znajduje się jedno z dwóch najwyższych wzniesień Wału Łosiowsko-Michałowskiego, a jednocześnie Ziemi Brzeskiej - 182,5 m n.p.m. Miejsce to zwane było niegdyś Szubienicznym Wzgórzem od postawionych tam przez Adama Gruttschreibera sądu, pręgierza i szubienicy. Ze wzniesienia rozległy widok, stamtąd można dojrzeć blade zarysy Sudetów, w kierunku zachodnio-południowo-zachodnim Gromnik, w kierunku zachodnim Ślężę z Radunią, a dokładnie na wschodzie oddaloną o 27 km potężną elektrownię „Opole”. Sylwetka elektrowni

Ponadto:
  • W rejestrze zabytków: dawna szkoła z 1819 r. oraz dom z I poł. XIX w.
  • Na budynku nr 40 słoneczny zegar ścienny.
  • Na południe od wsi jaz na Nysie Domanowice, tam bierze początek Kanał Pępicki. Ciekawe obiekty hydrotechniczne tegoż kanału znajdują się także na wschód i północ od wsi.
  • * Kilka kilometrów na południe od wsi nad rzeką Nysą kompleks leśny, ze śliczną aleją, w nim projektuje się stworzenie rezerwatu przyrody „Kokorycz”.