** Na północ od wsi, przy polnej drodze i szlaku rowerowym do Łosiowa, stoi pomnik-kapliczka. W dolnej części tablica z napisem:
Ś.P.
TU ZGINĘLI
ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ
OD WYBUCHU MINY
W DNIU 11.VIII.1954 R.

KUKUROWSKI EDWARD ur. 26 x 1943 r.
KUKUROWSKI TADEUSZ 26 VI 1948 r.
GABRUK FILIP 20 VII 1940 r.
SMOLIŃSKI APOLINARY 10 X 1945 r.
WERESZCZYŃSKI STANISŁAW 5 I 1941 r.
WANIAK RYSZARD 19 II 1948 r.
GABRUK WŁADYSŁAW 15 XI 1945 r.
SIKORSKI HENRYK 22 VII 1940 r.
GABRUK WŁADYSŁAW 13 VII 1940 r.
Powyżej nisza, mieszcząca obecnie znicz, w zwieńczeniu krzyż z Ukrzyżowanym. Pomnik ogrodzony rurkami rozmieszczonymi między 10 murowanymi niskimi słupkami. Przy cokole stoi zawsze kilka zniczy świadczących, że ktoś pamięta o małoletnich ofiarach. Byli to chłopcy w wieku od 6 do 14 lat.
Ponadto:
  • W rejestrze zabytków: szkoła z 1818 roku, dawny zajazd z I poł. XIX w. i dom z tego okresu.
  • Na terenie współczesnego powiatu brzeskiego istnieją dwie wioski o takiej nazwie. Druga leży nieopodal Grodkowa i jest nazywana potocznie także Nowinką.