Wieś połączona od dawna w jeden organizm z Pogorzelą.
* Dwór zbudowany w XVIII w., jednopiętrowy z gankiem z efektownym łamanym dachem. Zachowany w dobrym stanie budynek stacji kolejowej, na dawnej (czynnej do 2000 r.) lini kolejowej Brzeg – Nysa. Charekterystycznym elementem w panoramie wsi jest wieża ciśnień z zegarem.

W pobliżu granicy z Pogorzelą współczesna remiza strażacka. Obok pomnik ustawiony na pamiątkę 50 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Nieco dalej współczesna kapliczka z figurą św. Floriana ufundowana w 2000 r. przez strażaków z Olszanki i Pogorzeli.

Ponadto:
  • W rejestrze zabytków: spichlerz z I poł. XIX w.